Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Urgentní medicína

obrázek jpeg (59kB) 

 


Vybrané hudební projekty

podporuje

 

 obrázek jpeg (667kB)


POSKYTOVANÉ SLEVY

karty ISIC, IYTC, ITIC,

ALIVE, STAFF CARD

SLEVA 10 %

 

obrázek gif (4kB)

  

 

Katalog - Detail knihy

obálka

Chirurgické infekce kůže a měkkých tkání

Obsah

Úvod

A. Obecná část

1. Historické poznámky

2. Teoretické základy

2.1. Anatomie a fyziologie kůže a podkoží

2.2. Obranné a imunitní mechanismy kůže

2.3. Patologický obraz vybraných bakteriálních infekcí kůže

2.4. Mikrobiální etiologie

3. Definice, klasifikace a epidemiologie chirurgických infekcí kůže a měkkých tkání

3.1. Definice

3.2. Klasifikace

3.3. Epidemiologie

4. Diagnostika

4.1. Klinická manifestace infekce kůže a měkkých tkání

4.2. Zásady mikrobiologického vyšetření

4.3. Laboratorní vyšetření a biomarkery

4.4. Vyšetření zobrazovacími metodami

5. Terapie

5.1. Principy antibiotické terapie

5.2. Principy chirurgické terapie

5.3. Principy intenzivní péče

6. Infekce kůže a měkkých tkání jako příčina smrti

6.1. List o prohlídce zemřelého

6.2. Kazuistika

B. Speciální část

7. Ohraničené purulentní infekce kůže a měkkých tkání bez nekróz

7.1. Impetigo

7.2. Folikulitida

7.3. Furunkl a karbunkl

7.4. Hidradenitis suppurativa

7.5. Abscesy

7.6. Pyomyozitida

7.7. Shrnutí

8. Neohraničené purulentní infekce kůže a měkkých tkání bez nekróz

8.1. Erysipel

8.2. Flegmona

8.3. Specifické typy flegmony

8.4. Shrnutí

9. Nekrotizující infekce kůže a měkkých tkání

9.1. Epidemiologie

9.2. Etiologie

9.3. Patofyziologie

9.4. Klinická symptomatologie

9.5. Laboratorní vyšetření

9.6. Zobrazovací vyšetření

9.7. Terapie

9.8. Prognóza

9.9. Shrnutí

10. Hnisavá onemocnění ruky

10.1. Úvod

10.2. Hnisavá onemocnění prstů

10.3. Hnisavé onemocnění ruky

10.4. Terapie

10.5. Hlavní zásady terapie

10.6. Shrnutí

11. Periproktální abscesy a píštěle

11.1. Úvod

11.2. Abscesy

11.3. Periproktální píštěle

11.4. Shrnutí

12. Diabetická noha a infekční komplikace

12.1. Úvod

12.2. Patogeneze infekce diabetické ulcerace

12.3. Problematika mikrobiologické diagnostiky při syndromu diabetické nohy

12.4. Diagnostika infekce diabetické nohy z pohledu klinické praxe

12.5. Terapie infekce diabetické nohy

12.6. Shrnutí

13. Fournierova gangréna

13.1. Úvod

13.2. Etiopatogeneze

13.3. Klinický obraz

13.4. Diagnostický postup

13.5. Diferenciální diagnostika

13.6. Terapie

13.7. Chyby v terapii

13.8. Shrnutí

14. Zánětlivá onemocnění prsu

14.1. Infekční mastitidy

14.2. Neinfekční mastitidy

14.3. Maligní mastitida

14.4. Shrnutí

15. Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie u pacientů s lokálně destruktivními infekcemi kůže a měkkých tkání

15.1. Nekrotizující fasciitida

15.2. Fournierova gangréna

15.3. Diabetická noha

15.4. Dekubitus

Zkratky

Souhrn

Summary

RejstříkZPĚT na detail knihy