Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Somatické vyšetření ve stomatologii

Autoři

Doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, FADI, FICD (*1980) vystudoval obor všeobecné lékařství, zubní lékařství, MBA, následně obhájil titul Ph.D. a byl habilitován na Masarykově univerzitě v Brně. Působí jako the Fellow of the Academy of Dentistry International (FADI) a the Fellow of the International College of Dentists (FICD). Zabývá se převážně mikroskopickou stomatologií a gnatologií. Je autorem nebo spoluautorem více než 160 publikací (IF > 160), jež byly dle Web of Science více než 800krát citovány (H-index 18). Rovněž je autorem nebo spoluautorem 12 monografií, mimo jiné Primární hyperparathyreóza (Galén, 2006), Chirurgická anatomie hernií (Triton, 2007), Kompendium stomatologie I. (Triton, 2012), Kompendium stomatologie II. (Triton, 2016), Klinická anatomie zubů a čelistí (Triton, 2010), Atlas léčby onemocnění temporomandibulárního kloubu (Triton, 2014), Zubař - nejlepší přítel člověka (ALMI, 2014; 2018), Základy evoluční teorie pro stomatology (Galén, 2019) či Somatické vyšetření ve stomatologii (Galén, 2020) . Je držitelem 30 ocenění (mj. Česká hlava, Cena Josefa Hlávky, Cena učené společnosti ČR), spoluřešitelem řady domácích i zahraničních grantů, recenzentem desítek mezinárodních časopisů a členem redakčních rad mezinárodních časopisů.ZPĚT na detail knihy